Catálogo do Museo Etnográfico da Limia


PUCHEIRO OU OLA